Infolinia :

kontakt strony www w trójmieście

Oferta :

tworzenie stron internetowych programowanie stron gdańsk, gdynia, sopot

Dziś jest 2018/04/22

x

→ kodeks etyczny

1. Zastosowanie algorytmów lub narzędzi informatycznych nie stanowi dla mnie celu i nie będzie wykorzystywane przez ze mnie do celów nie etycznych takich jak na przykład zbieranie poufnych danych o użytkownikach danych aplikacji internetowych czy zleceniodawcach projektów.

2. Stale doskonale swoją wiedzę ale też przedstawiam stan swojej wiedzy czy umiejętności zgodnie ze stanem faktycznym.

3.  Zawsze przestrzegam praw majątkowych, autorskich i nie tworzę plagiatu szanując prawa wykonawców, stosując tę zasadę w projektach dla swoich zleceniodawców i pracodawców.

4. Nie ingeruję w oddane do użytku aplikacje internetowe, czy też strony jakie wykonałem. Odstępstwem od tej zasady jest prośba zleceniodawcy na określonych warunkach i w określonych ramach projektu.

5. W każdej sytuacji i przy każdym projekcie przedstawiam realną cenę wykonania zlecenia, cena nie zmienia się niespodziewanie podczas oddawania projektu do użytku. Uzgodniona cena może się zmienić tylko w przypadku odstępstw od ustalonych przed przystąpieniem do realizacji projektu szczegółów i warunków przez zleceniodawcę. Podaję zawsze realne ewentualne zagrożenia techniczne wykonania danego projektu o ile według mnie takie mogą wystąpić.

6. Nie podejmuję prac u kilku zleceniodawców jeśli zlecenia są ze sobą sprzeczne lub mogą zagrażać wykonania czy terminowości wykonania projektu a także interesów zleceniodawców, nie podejmuję realizacji projektów nie etycznych, nie moralnych,  które godzą w moje przekonania, wartości  jak również obrażają Boga i ludzi.

7.  Uczciwość – tego samego oczekuję od zleceniodawców, pracodawców.

Ostatnia aktualizacja strony 2016/11/23

oferta pdf fanpage

Projekt i realizacja © Maciej Śniadach Strona wspierana przez WordPress